Huisregels

Samen voor een fijne en veilige omgeving

Buitenspelen in de herfst

Om de veiligheid van jullie kinderen zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij hopen dat jullie ons helpen de veiligheid hoog in het vaandel te houden.

 

 • Ouders laat tassen niet onbewaakt achter (i.v.m. eventuele sigaretten, medicijnen e.d.).
 • Ouders laat geen wandelwagens achter in de gangen. Maxi cosi’s op de planken neerzetten.
 • Poort ten alle tijden sluiten.
 • Niet roken binnen Ollie & Co, alleen op de afgesproken plek en niet in bijzijn van kinderen.
 • Ouders en personeel zijn ten alle tijden alert bij het inparkeren en wegrijden. Er kan altijd een kind lopen.
 • Ouders vermijd kleding met koordjes (denk ook aan jassen).
 • Ouders en personeel nemen geen huisdieren mee naar binnen ivm allergie en veiligheid(bijten, krabben e.d.).
 • Nooit een deur sluiten voor je gecontroleerd hebt of er geen kind achter je staat, ook bij het openen van deuren eerst even kijken.
 • Ouders zorgen voor namen in jassen , sjaals e.d.. Het KDV neemt geen verantwoording voor zoekgeraakte spullen.
 • Traphekje altijd sluiten.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen (denk aan schooltijden, afmeldingen, ophalen door een ander als de ouder).
 • Kinderen die OLLIE bezoeken mogen ten alle tijden mee wandelen ( naar dieren/ dorp e.d.) BSO kinderen gaan ook zonder aparte toestemming van ouders met de bus/ auto naar een uitstapje . Kinderen van de dagopvang gaan niet zonder toestemming van ouders in bus/ auto van OLLIE & co of een ander mee.
 • Wanneer uw kindje ziek is, blijft u de opvangkosten verschuldigd. Mocht uw kindje langdurig ziek zijn dan stellen wij voor om in een persoonlijk gesprek met de directie een overeenstemming te bereiken over de kosten, die normaliter doorbetaald moeten worden.
 • Als uw kindje ziek wordt op het kinderdagverblijf bellen wij u altijd op. Afhankelijk van wat uw kind mankeert en hoe het zich voelt, wordt geadviseerd om uw kindje te komen halen. Zonder uw toestemming zal nooit (medicatie o.i.d.) aan uw kind verstrekt worden.
 • Mocht uw kind medicijnen nodig hebben dan dient u vooraf een medicatieformulier in te vullen.
 • Mocht uw kind met spoed een huisarts nodig hebben en u kunt niet snel op het KDV zijn. Dan gaat een pedagogisch medewerker mee naar de huisarts.
 • Bij Ollie & Co hebben alle pedagogisch medewerkers een opleiding kinder-EHBO. Zij worden hier jaarlijks in getraind zijn. En er is altijd minimaal 1 BHV-er aanwezig.
 • Broertjes/zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang op de wachtlijst.
 • Mocht er iemand anders uw kindje op komen halen dan worden wij graag vooraf op de hoogte gebracht, anders geven wij uw kindje niet mee. Uitzonderingen hierop zijn opa’s en oma’s (of andere voor ons bekende personen) die regelmatig de kinderen komen halen. In situaties van echtscheiding of voogdijkwesties dienen er met de directie afspraken gemaakt te worden wie bevoegd is om uw kindje op te halen.
 • Ollie & Co is niet aansprakelijk voor het zoek of stuk raken van kleding, speelgoed, of andere persoonlijke spullen van het kind. Wilt u uw kindje dan ook geen speelgoed van thuis mee geven.
 • Natuurlijk worden er ook verjaardagen gevierd bij Ollie & Co. Als ouder bent u in de dagopvang hierbij van harte welkom. U mag foto’s maken en/of filmen. Wij verzoeken u deze niet online te plaatsen (bijv. facebook / you tube o.i.d.). Uw kindje mag trakteren en er worden liedjes gezongen. ( Ook bij de baby’s) Wanneer uw kindje afscheid neemt, mag hij/zij ook een feestje houden.
chevron-down