Veiligheid & inspectie

Wij zijn als kinderdagverblijf zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit inzake de veiligheid en de hygiëne.

Jaarlijks voert Ollie & Co een risico inventarisatie uit, aan de hand van de adviezen vanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement.

De pedagogisch medewerksters beoordelen door middel van inventarisatie lijsten.
de risico’s binnen hun eigen groepen en bespreken dit samen met de directie.
De inventarisaties worden verwerkt en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitgevoerd en in de praktijk getoetst.
De inventarisaties zijn inzichtelijk en kunt u opvragen bij de directie.

Tevens worden jaarlijks onze brandblusapparatuur gecontroleerd, we oefenen jaarlijks ons ontruimplan, we zijn in het bezit van een gebruikersvergunning, afgegeven door de brandweer van de gemeente Venray.

Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang.
De inspectie gebieden zijn o.a.;

  • pedagogische kwaliteit
  • oudercommissie
  • klachtenregeling
  • personeel
  • leidster – kind ratio
  • veiligheid en gezondheidsmanagement

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt. Een exemplaar hiervan gaat naar de gemeente Venray. De gemeente geeft aan de hand van het rapport, “OLLIE & co” aan wat aangepast dient te worden. Het kinderdagverblijf en de oudercommissie ontvangen een exemplaar van het inspectierapport.

 

Het inspectie rapport is online te bekijken via de onderstaande links

Inspectierapport Dagopvang

Inspectierapport BSO

chevron-down