Oudercommissie

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De wet verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Sinds 2004 is ook  OLLIE&co in het bezit van een oudercommissie.

Bij ons is de oudercommisie een gecombineerde voor zowel KDV als BSO :

Onze leden zijn:

  • Jeroen Wijnhoven
  • Anke de Bruijn
  • Lanon Vullings
  • Nina Tielen

De oudercommissie is te bereiken via: o[email protected]

chevron-down