(Pedagogisch) beleid

Onze pedagogische visie

Samen met de blokken spelen

Bij OLLIE&co werken we vanuit de visie dat positieve benadering positief gedrag oplevert.

Via het observeren van gedrag en daarop adequaat reageren wordt getracht negatief gedrag te voorkomen. Door het bieden van warmte, veiligheid, structuur en daarbij in te spelen op de specifieke behoefte van het kind zal er een gezonde relatie ontstaan tussen volwassene en kind. De kwaliteit van hechtingsrelaties zijn van groot belang voor de latere ontwikkeling van het kind.

De kleinschaligheid van onze dagopvang geeft veel ruimte voor het creëren van een huiselijke sfeer en een individuele benadering. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd hun wereld te ontdekken. We leren ze rekening te houden met elkaar, zelfvertrouwen op te bouwen, samen te delen en een eigen plekje te vinden binnen de groep. Niets moet maar niet alles mag.

Bij alles wat we doen is de uitgangsbasis om een klimaat te creëren met de beste mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van het kind. Altijd met een open houding en respect voor verschillen.

Een vraag? Laat het ons weten
chevron-down